Sumpah Adalah ; Seorang mengikrarkan ucapan yang mengikat

Sumpah Adalah

Sumpah Adalah ; Seorang mengikrarkan ucapan yang mengikat – Materi ini sambungan dari materi sebelumnya. Perkara ini penting difahami dengan sebenarnya agar tidak asal ceplos. Pada halaman ini fiqih.co.id  akan menuliskan secera singkat sambungannya dari materi tentangh sumpah yang masih dal;am satu fasal. Sumpah Adalah ; Seorang mengikrarkan ucapan yang mengikat Sebagaiman telas diterangkan pada … Read more