isim isyarah

Isim Masdar, Dhomir, Faa’il, Isyarah dan Tashripannya

Isim Masdar, Dhomir, Faa’il, Isyarah dan Tashripannya – Bismillahir rohmaanir rohiim. Assalaamu ‘alaikum wa rohmatullahi wa barokaatuh.  Al-hamdulillahi wa Syukru lillah laa haula wa laa...
admin
2 min read